Tired: Uwaga, w dniach 20-31 maja nieczynne z powodu remontu

Wired: Dziękujemy, że z nami jesteś! Zmieniamy się dla ciebie! Tutaj powstaje coś niesamowitego!

Dawno tutaj nie zaglądałem.
Ale już jestem, od razu chce pokazać zdjęcie które pokazuje w jakiej firmie pracuję.
Nic dodać nic ująć.

Ma się ten line-height, który mówi "przeczytaj mnie jeśli potrafisz, szmato"

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!