Pinned toot

Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

Kuba Orlik boosted

What do we call someone who operates on the fediverse?

Fedinaut? Mastodontist? ?

Kuba Orlik boosted

Just a few minutes ago the german government announced that the village #Lützerath will be excavated to get the coal below. The whole village is squatted by climate activists, there are tree houses and more.

If you can, help to defend the village against fossil capitalism #LütziBleibt

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

I looked outside just now and saw a very bright "star" to the NNE.

Took a quick photo at 400mm focal length, and took a peek on the computer. It's Jupiter and 4 of its moons.

#photo #astrophotography #night #planet

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

W nawiązaniu do dyskusji o tym, co powinni robić studenci i wykładowcy... jeszcze jedna historia z życia wzięta. Dość już stara.

Zajęcia z programowania, zaliczenie. Daję zadanie, naprawdę bardzo proste (coś w rodzaju napisz funkcję dodającą dwie liczby, serio), student się męczy. To kolejne zaliczenie z rzędu. Nie wychodzi mu. Podchodzę, wskazuję błędy składniowe. Przypominam wam tutaj - to już zaliczenie, nie zajęcia.

W końcu student kończy i wstaje, bo nic nie zrobił. Sugeruję, że ma jeszcze sporo czasu i może spróbuje dokończyć.

Na to student ze złością "Nie, bo pan mnie nie potrafi zmotywować".

Przyznam, że mnie tak dokumentnie zatkało, że dopiero parę minut o wyjściu gniewnego studenta wpadłem na kilka ripost.

Może uznacie mnie za sztywnego, nieelastycznego i w ogóle, ale jednak takie podejście studenta uważam za po prostu śmieszne.

Kuba Orlik boosted

Tarcze antyinflacyjne które obejmują benzynę a nie obejmują zbiorkomów - Polska.

Oczywiście żeby nie było za łatwo, baza jest podzielona na 4 pliki

Show thread

Jak chcesz mieć parsowalną bazę kodów pocztowych, to musisz kupić ją od Poczty Polskiej. Baza przychodzi na płycie CD, pocztą

Today I tought someone that hydroponics aren't underwater small horse races

Kuba Orlik boosted

I've been self-hosting my email address for a year and a half now, and I can say I'm still very happy to have my own virtual garden. Yes, vegetables that grow here aren't the prettiest, but *I've* been growing them.

One of the best part is when I give my email address to someone, and they say "oh, I've never seen that service name before, I didn't know it existed" haha

Kuba Orlik boosted

at some point, Twitter's algorithm downranking your posts becomes too fucking obvious.

post about our #IRanASignalProxy being live?

here: tons of boosts and favorites
twitter: nothing

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Slow, imperfect progress is better than none at all.

Any Kotlin developers here? I'm willing to put a bounty on a PR for this issue:

github.com/streetcomplete/Stre

Boosts welcome!

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

US mad about 95% approval of Russian annexation in Ukraine? The 'sham' is 95% of Hawaiians *rejected* annexation, and America stole our country anyway, banned our language and culture.

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

i think this is supposed to be a neutral to positive piece about the platform, but damn

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!