Pinned toot

Małymi krokami nadchodzi nowy rodzaj Internetu. Czego możemy od niego wymagać? [Artykuł]

internet-czas-dzialac.pl/na-ja

Pinned toot

Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

Siedzę drugą godzinę nad treścią artykułu. Nie przy winie, ale przy naparze ze skrzypu. Muzy, przybywajcie!

Kuba Orlik boosted
"browsers often have quite decent implementations of stuff and reasonably designed APIs" and other hilarious jokes to tell your friends
Kuba Orlik boosted

Dear fellow mastodon Fedizens.

Does anyone knows how to get the Atom/RSS feed of my timeline? I got how to get any user feed (mastodon.la/users/account.atom) but not the home feed.

I'm asking it because this can help me with 2 simultaneous issues: reading mastodon through a widget in Android and (more important) reading it in my computer in emacs. ;)

Thanks a lot for your kind help and attention... :)

cc @cwebber @acdw @publicvoit and @emacs

Kuba Orlik boosted

Cyfrowe reprodukcje dzieł znajdujących się w domenie publicznej muszą również należeć do domeny publicznej. Korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej nie powinno być ograniczane żadnymi środkami, ani prawnymi, ani technicznymi

Kuba Orlik boosted

“Property will cost us the earth”

Seen in Savannah, Georgia

Kuba Orlik boosted

In no particular order, web sites like OpenStreetMap, Wikipedia, Archive.Org, Sci-Hub, tools like I2P, Tor, IRC, GPG, OMEMO, OTR, and open and federated protocols like Jabber, Email, Diaspora and ActivityPub are the most important projects on the internet and should be protected and exalted.

#openstreetmap #osm #android #wikipedia #archive #archive.org #scihub #sci-hub #diaspora #email #jabber #xmpp #activitypub #mastodon #email #freesoftware #internet #thefederation #irc #gpg #omemo #otr

Kuba Orlik boosted

@bgcarlisle Also the toggle buttons that look like

(O_) or (_O)

Which side is on? Which side is off?

Gimme my checkboxes back, script kiddies!

Kuba Orlik boosted

I want the mute and un-mute buttons to be separate buttons

I want the play and pause buttons to be separate buttons

It is bad design for them to be the same button

"But when it's muted there's a tiny little cross through the icon to tell you, so you don't need the button"

1. Tiny little cross is tiny
2. Does the cross through the icon mean that it's currently muted, or does it mean that if I push it, it will be muted?
3. I just want a button I can mash and be sure it will mute, okay?

Kuba Orlik boosted

Love to consume content on the world wide web.

Kuba Orlik boosted
How old are you folks?
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Why did I only link to website and not mention?

Ok so here's the best part of the story. This commission series happened all thx to mastodon! @midline found my drawings here!

Show thread
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

@rysiek @Zergling_man @nextcloud @yunohost “ecosystems” in that sense is a capitalist pr rebranding - the true name is “lock in”.

back before around 2009 we used to have these things called “standards” instead.

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

ran across this post about the fediverse from 2010 and remembering how times haven't changed all that much. bluesky who?! lets just wait for the google buzz federation! blog.steren.fr/2010/09/27/ever

Kuba Orlik boosted

I mentioned that emacs had a gameboy emulator named eboy: github.com/vreeze/eboy

@aeva and other Hack and Crafts participants convinced me I had to show it off live

Move over M-x tetris, we're playing gameboy tetris now

Właściwie to dlaczego jest tak powszechne imprezowanie nocą i odsypianie tego w dzień? Nie jest lepiej na odwrót?

Kuba Orlik boosted

kurwa ludzie w tym kraju kiedyś zagłosują na faszyzm a potem będą w szoku, że oni też są pod faszystowskim butem. bo mieli wszystkich dookoła wziąć za mordę, tylko nie mnie, bo to oni są ci źli, ja jestem święty i to szok, skandal że rząd nie widzi tej oczywistej różnicy

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!