Follow

Dzisiaj czekałem 30min w kolejce na poczcie, bo pani przede mną próbowała nadać poleconym żywego koguta

@kuba te 30 minut wynikało z tego że nie chciał wejść do koperty bąbelkowej?

@kuba
nie nie nie, nie możesz tak zostawić tej wspaniałej historii i sobie pójść.

@kuba Z ubezpieczeniem? Bo jak nie, to przyjąłbym i zwrócił mu wolność od razu w okienku.

@kuba @arek biorąc pod uwagę jak skutecznie działa „uwaga szkło”, to czuje że w pewnym momencie ktoś dopisze „nie” do ostrzeżenia i będzie to niestety stan faktyczny.

@kuba
8-] jestem stary i yep to teraz jest nowe młodzieżowe słowo i znaczy „nie” prawda?!

@PanNindyk

@kuba
Czyli skoro się udało to znaczy, że w tym kraju wysyłanie żywego zwierzęcia pocztą jest legalne? 8-]

@PanNindyk

@kuba czyżby w rodzinnych stronach na gwiazdkę? 😁

@kuba u mnie na poczcie to norma. I nie mówię o nadawaniu koguta, ale o czekaniu. Usługi pocztowe to mniej niż 10% tego co jest na poczcie. Bardziej to mi przypomina sklep 1001 drobiazgów.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!