Kurwa serio

Zanim opublikujemy rekomendacje – chcemy poznać twoją opinię o oznaczaniu treści komercyjnych zamieszczanych przez influencerów w mediach społecznościowych. Weź udział w dyskusji na profilu UOKiK na Instagramie.

uokik.gov.pl/aktualnosci.php?n

@kuba Hmm, na pierwszy rzut oka to faktycznie wydaje się być absurdalne. Ale tak się zastanawiam i jeżeli to mają być wytyczne do oznaczania reklam we wpisach na mediach społecznościowych to ludzi, których to najbardziej dotyczy, znajdziemy właśnie w tych mediach. Tych, którzy nie mają kont w takich serwisach i tak sprawa dotyczy w marginalnym stopniu, więc brak ich głosu to niewielka strata. A w drugą stronę to wielu osobom, na których głosie nam zależy, może się nie chcieć specjalnie wchodzić na zewnętrzną witrynę.

Follow

@grzgrz moga dać chociaż alternatywe w postaci wyslania maila....

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!