Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, może sobie pozwolić na codzienne uprzykrzanie życia jej użytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, które pozwalają odzyskać komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline
Eh no może i dam invidiousowi kolejną szansę. Moim z nim problemem jest to że jak czegoś nie zdążę obejrzeć to przy następnym odpaleniu przeglądarki film może się już nie załadować i nie ma żadnej informacji co to był za film. Ale może te playlisty uratują sprawę, nie wiedziałem że można je tam tworzyć.

@midline
Tak. Pamiętam że przestałem używać po tym jak któryś raz wypadł mi jakiś filmik z kolejki bo po prostu musiałem skasować zakładkę w której był odpalony. Powrót do przerwanej treści też jest uciążliwy. Wyszukiwanie filmiku od nowa i szukanie momentu w którym przerwałem. A ja czasem jednej rozmowy wysłuchuję np w trzy dni jak jest długa...

@kuba
@midline

Czyli pewnie jakieś ustawienia przeglądarki u mnie kolidują jak zawsze :) usuwanie ciasteczek? Nie wiem, jeszcze pare miesięcy temu próbowałem regularnie używać ale się zniechęciłem potem.

@kuba
Wiesz jak ja nawet nie wiem czy to bug czy norma albo jakiś mój błąd itd to nie lubię zamieszania wprowadzać.
@midline

@rogatywieszcz @midline To nie jest zamieszanie. Wyobraź sobie, że stworzyłeś jakiś projekt cyfrowy i wierzysz w jego misję. Ktoś chce z tego korzystać, napotyka przeszkodę i porzuca ten projekt i Ci nie mówi, co poszło nie tak. Wtedy nie masz jak tego zaadresować i najpewniej jeszcze 100 osób napotka ten sam problem i porzuci bez sygnalizowania buga.

Follow

@rogatywieszcz @midline

A jak zgłaszamy problem to autor może coś zaradzić, a inni użytkownicy którzy napotykają ten bug mogą zobaczyć, że to nie kwestia ich setupu, tylko coś bardziej ogólnego. I wszyscy zyskują! :D

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!