Follow

Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

· · Web · 2 · 7 · 13

@kuba Zapisałem się do newslettera, bo ciekawe. Ale trochę Ci też dokuczę - twittery i facebooki są, Mastodona nie widzę :) RSS też nie :) Słaba ta promocja decentralizacji ;)

@JaroslawSadowski promocję decentralizacji już robię w @midline :D A sociale Sealcode'u są tak martwe że myślę żeby wszystkie zdjąć ze strony. Nasza społeczność i biznes jakoś kręcą się pomimo braku aktywności SM

@JaroslawSadowski A póki nie mamy bloga, to nie robimy RSS-a. Ale zapraszam do subskrybowania naszego wątku "Today I Learned" :)

forum.sealcode.org/t/til-today

@kuba super inicjatywa. Buduję narzędzia do kampanii online na wolnej licencji, proca.app
Macie może ludzi od Reacta?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!