Barista może się powołać na klauzulę sumienia aby nie podać klientowi kawy z mlekiem

Kawa:

chciałabym stworzyć kawę dla osób, które mają tak mało energii jak ja. mam już nawet slogan: kopie leżącego.

Pijesz kawę rozpuszczalną? Czy to jest wołanie o pomoc?

Ale że kawa to nałóg? Gdzie tam. Raz trzy tygodnie wytrzymałem bez kawy.

@kawasuperhehe Mi najbardziej ciśnienie podnosi to, jak nie ma kawy. HEHEHEH

Na mnie kawa nie działa, ja ją piję tylko dla smaku

- Jesteś programistą? Na czym polega Twoja praca?

- Zmieniam kawę w kod hehehehehehgeheeh

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!