Show newer
Kuba Orlik boosted

Reclaiming the street by removing parking spaces.

A simple and accessible way to create greener and liveable spaces where people can sit, relax and enjoy.

Because residential streets are primarily for people, not for parked vehicles!

Photo by twitter.com/iekebenschop

Kuba Orlik boosted

only in America this year will end with 123123

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Dobrzy ludzie! Proszę o poradę w sprawie Mastodona/Fediwersum. 💡

Właśnie założyliśmy (w realu) grupę odbiorców żywności ekologicznej i potrzebujemy czegoś, co zastąpiłoby grupy Facebooka. (Na spotkaniu wszyscy mówili "załóżmy grupę!" - ale dla mnie Facebook nie wchodzi w grę). Dlatego chcę założyć instancję Mastodona tylko dla członków naszej grupy (bo chodzi o to, żeby można było móc rozmawiać tylko w swoim gronie). Może przy okazji ludzie poznają #Fediwersum i zachęcą się do korzystania z niego. Zamierzam wykupić jakiś hosting Mastodona. W naszej instancji będą tylko osoby, które znają się osobiście i mają do siebie nawzajem kontakty (kilkanaście osób). Mamy do siebie wzajemnie zaufanie.

Moje pytania:
1. Czy da się założyć instancję, w której wpisy (i dyskusje) są dostępne tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych na danej instancji?

2. Czy dałoby się tak zrobić, żeby członkowie instancji mogli wchodzić w normalne interakcje z członkami innych instancji (tj. obserwować ich, rozmawiać, boostować, gwiazdkować itd.).

3. Jak się ma "defederacja" i "relays" do dwóch powyższych punktów? I czy są takie hostingi Mastodona, które zapewnia taką defederację i brak relays? Gdzie można poczytać, żeby się w takich sprawach trochę poduczyć? (języki: PL/EN/DE)

4. Jakieś inne pomysły, sugestie dla osoby nietechnicznej?

Chcę wykupić hosting Mastodona a nie zakładać swój serwer, bo nie mam umiejętności ani czasu, żeby dbać o bezpieczeństwo serwera, backupy, aktualizacje itp.

#Mastodon #FediPomoc #FediTips #FediTipsPL #bezFacebooka #FediZamiastFacebooka

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

This is also a nice time to remind that the main developers are crowdfunding their effort, improving the software at each and every release.

Donating to their development funds makes their work and therefore #GIMP itself sustainable!💌

gimp.org/donating/

Show thread
Kuba Orlik boosted

@arek Piękne!

BTW: Wiesz, że o mastodonie i pixelfeedzie pierwszy raz tak dogłębnie się dowiedziałem z artykułu na Waszym portalu, gdzie jako przykład było podane Twoje konto? Takie ten świat mały.🙂

Kuba Orlik boosted

Esther Crawford, who proudly slept in the Twitter office to meet some arbitrary deadline Elon made up, has apparently been fired. I hope that some day people will understand that killing yourself for your employer is pointless.

Kuba Orlik boosted

Got this in my mailbox:

> I was looking over your site and couldn’t help but email.
>
> I represent <SomeCompany> a digital marketing agency based in the South-East of the UK. (…)
>
> We’re looking to build new partnerships with sites like yours to place relevant informational articles which we know would be an asset to your site!

It's not the regular bullshit "link to us" SEO spam. So my standard response won't work:
rys.io/en/160.html

Taking suggestions on how to respond! :blobsmirk:

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

I went to IKEA wearing a jacket with some yellow and blue and it took just one person asking me where the mirrors were before I had a small line of people asking me questions

I did pretty good overall!! But when I hit the first stumper I just said “hey sorry I just started here” and they understood but why did I say that

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

@kuba

Ciekawostka co znalazłem:

wteii.uniwersytetradom.pl/poli

Aby przeczytać politykę prywatności, trzeba zaakceptować politykę prywatności. Przycisk "nie" nie działa.

Kuba Orlik boosted

Jest tu ktoś studiuje informatykę i jest zadowolony ze swojej uczelni?

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

If your city couldn’t avoid making a massive city-damaging mistake in the first place, do the next best thing — remove the mistake, and repair your city. Like #Utrecht, Netherlands did with its central area river, then freeway, then river again.

(Image via @BicycleDutch) #Dutch #Holland #Netherlands #freeways #cars #bikes #cities

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Once upon a time, logging into a website required:

- fill in 2 fields, click a button

#2FA has turned this into:

- fill in 2 fields, click a button, look at your phone, copy and paste a code, click a button.

Bad #ux design has turned this into:

- click a link to show a menu, click another link, wait, fill in a field, click a button, wait, fill in another field, click another button, do the 2FA dance if needed ...

By 2025 you're going to need to submit a 6-page essay just to log in.

Kuba Orlik boosted

"ChatGPT recommended something* that didn't exist" is now a whole genre

*a book, a research paper, a web service, ...

Kuba Orlik boosted

> add a beautiful big doggo to you game
> don't make a way to pet it

why gamedevs be cruel like that ;_;

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!