Show newer
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Normal people: "Wooah you're a scientist, you must work with loads of high tech stuff"
Manuscript websites:

Zgodnie z normami unijnymi Strzeszyn Grecki powinien zmienić nazwę na Strzeszyn Typu Greckiego

Kuba Orlik boosted

Hey GNU/Linux users, what distro are you using for your main PC desktops/laptops?

Kuba Orlik boosted

Nothing like running the GTK4 demo and seeing homages to Facebook and Google.

What a sour taste that leaves in my mouth.

#GTK #GNOME #SurveillanceCapitalism

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Friends, is there a place to host online calendars for events?

I am volunteering with my local Mental Health association and we want to share a calendar of events.

:boost_ok:

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

"c is how the hardware works" and "c is basically just portable assembler" have got to be two of the most damaging untruths regularly spoken in low level programming

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

[1/4]
Od dwóch lat na terenie Gmina Tarnowo Podgórne kursuje linia autobusowa 889, która zastąpiła autobus szkolny 09 umożliwiając przejazdy pomiędzy PGR Wielkie, Chybami, Baranowem i Przeźmierowem oraz przesiadkę na autobus do Poznania. Niestety autobus ten jeździ jedynie w dni nauki szkolnej więc z powodu edukacji zdalnej przez długie okresy był wygaszany.Regularnie jeździ dopiero od kilku miesięcy, a w krótce ma zostać ponownie wygaszony na okres wakacji.

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Ma się ten line-height, który mówi "przeczytaj mnie jeśli potrafisz, szmato"

Wskrzeszam Nadwrażliwego Designera, gdzie będę umieszczał rażące niedproacowania UX-owe lub designowe. Nie polecam obserwować. Szkoda oczu

@nadwrazliwy_designer

Kuba Orlik boosted

- a tutaj będę robił front-end, czy back-end?

- szukamy kogoś do front-endu, ale fullstack też przejdzie

- a co, jeżeli mi wyjdzie backend, a nie frontend?

- to się obróci i będzie ok

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!