Show newer
Kuba Orlik boosted

Fryzjer: To jak dzisiaj obcinamy?

Kuba *pokazuje zdjęcie na telefonie*: Tak:

Kuba Orlik boosted

Która z tych kart to ta, w której jestem zalogowany, a która to po prostu strona główna mbanku? Nie dowiem się, póki nie kliknę 🙄

Ten „ficzer” jest tak bardzo pokazaniem 🖕 do użytkowników

Kuba Orlik boosted

Kids, always remember:

"You wouldn't download an education."

Show thread
Kuba Orlik boosted

"Police are warning students and universities not to access Sci-Hub, an "illegal website" that allows users to download scientific research papers normally locked behind expensive subscriptions."

Very bad indeed. That name again: Sci-Hub. Remember it so you can avoid it. Ahem.

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Lately I've been noticing a lot of user interfaces that used to have informational messages have been replaced with commanding messages.

One such example is how "battery low" has been replaced with "charge your phone". When juxtaposed, the latter honestly seems a bit disrespectful. Tell me the status; I will decide what to do with my device.
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Coś niepokojącego w sprawie Signala...
Kod źródłowy serwera nie jest aktualizowany od prawie roku!

Oczywiście sam protokół jest otwarty, klienci także, więc można spać spokojnie (póki co), ale bardzo to jest podejrzane i nie świadczy dobra do twórcach.

github.com/signalapp/Signal-Se

Kuba Orlik boosted

Chcę się liczyć - Spis powszechny - czas pokazać, w co naprawdę wierzymy

Jeśli jesteś osobą bezwyznaniową, agnostykiem / agnostyczką lub ateistą / ateistką, wybierz opcję „nie należę do żadnego wyznania”.

Strona akcji: chcesieliczyc.pl/

@chcesieliczyc

Kuba Orlik boosted

The last contribution to #Signal's server software was on April 22, 2020. Due to the sudden commit drop to literally 0 it is no longer possible to seriously call current Signal versions fully open-source.

That has no effect on the messenger's end-to-end encryption or its overall security but it does compromise the trust in the Signal Foundation, especially when considering that they did not give any reason for not disclosing the source code.

🔗 github.com/signalapp/Signal-Se

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
@jaczad @kuba @crusom

Skojarzyło mi się z "odwrotnym" hackiem. Po wprowadzeniu w UK obowiązkowej cenzury, w ramach której film, aby został dopuszczony dla danej kategorii wiekowej, musiał być zaprezentowany przed komisją kwalifikacyjną, która od producenta pobierała znaczne opłaty.
Jeden z reżyserów wyprodukował więc ponad dziesięciogodzinny film, pokazujący jak schnie farba na pomalowanej ścianie...

en.wikipedia.org/wiki/Paint_Dr…
Kuba Orlik boosted

@kuba swoją drogą uważam, że nagrody Grammy i inne Oscary nie mają żadnej wartości.
To już żaden prestiż, tylko czysta komercha

Kuba Orlik boosted
@zetzero

Z Telegramu:

Gdy protestują kibole: Policja legitymuje 495 osób, 11 mk, 8 wniosków do sądu i 7 notatek do sanepidu.

Gdy jest strajk kobiet (np. 18.11 pod TVP): tajniacy z pałkami, gazowanie posłanek, legit 497 osób, 320 wniosków do sądu, 277 notatek do sanepidu, zatrzymano ponad 20 osób.


I teraz wszyscy wiemy, kto naprawdę rozrabia. Liczby nie kłamią!
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!