Show more

Birdsite 

RT @lotoysrus@twitter.com

Why y’all keep asking where the police at? Y’all ask where Miley’s at when Hannah’s on stage?

🐦🔗: twitter.com/lotoysrus/status/1

Birdsite 

RT @jefflembeck@twitter.com

Today is on Facebook. Today is on Sinclair broadcasting. Today is on Fox News. Today is on Twitter.

These companies treated this shit like it was a fucking game. They made billions enraging and radicalizing our population.

Fuck them. Fuck what they’ve done. I’m so tired.

🐦🔗: twitter.com/jefflembeck/status

Birdsite 

Szczerze mówiąc jestem zdumiony jak mało policji tam było. Cały capitol miał mniej mundurów niż jest pod domem kaczyńskiego w zwykły dzień roboczy

RT @PhilipinDC@twitter.com

The moment it all began.

🐦🔗: twitter.com/PhilipinDC/status/

Birdsite 

To zdjęcie jest tak szare i ponure, że myślałem że to screenshot z jakiejś gry AAA

RT @Radio_TOK_FM@twitter.com

Jest projekt umowy społecznej ws. transformacji górnictwa. "To żałosny dokument" dlvr.it/Rq0g10

🐦🔗: twitter.com/Radio_TOK_FM/statu

Birdsite 

RT @BrentToderian@twitter.com

Every truly smart city in the world understands that greater urban success depends on supporting more healthy people trips with less space, public cost, emissions & pollution. In other words, more people trips with fewer vehicle trips. HT @nacto@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/BrentToderian/stat

Birdsite 

RT @hausman_k@twitter.com

It's just overfitting, they said. It just memorizes the data, they said.

🐦🔗: twitter.com/hausman_k/status/1

GDPR should just say "Treat personal data as intellectual property" and we'd have 1000x more privacy

Birdsite 

RT @EFF@twitter.com

Robot police might seem like "fun novelties that you can take selfies with," but they are "absolutely going to normalize a type of policing that is done by robot and by algorithm," says EFF's @mguariglia@twitter.com digitaltrends.com/features/rob

🐦🔗: twitter.com/EFF/status/1346178

Kuba Orlik boosted

11:17 a.m., January 4 is the time on the first workday of the year at which the average top-100 CEO has made as much money as the average Canadian worker will make all year
policyalternatives.ca/sites/de

Coraz częściej w pop-upach o RoDo widzę zamiast "Szanujemy Twoją prywatność" napis "Cenimy Twoją prywatność". Dobrze widzieć, że firmy są bardziej szczere

Ludzie się boją czipów w szczepionkach, a prawdziwa kontrola umysłu już od dawna istnieje - i od tego roku poddawanie się niektórym jej formom jest w Polsce droższe

Show thread

Apropo „w umiarze wszystko jest zdrowe” - niby tak, ale jeżeli mówimy o słodyczach sklepowych, to mamy bardzo nierówne pole bitwy pomiędzy czyjąś siłą do zachowania umiaru a dekadami badań przemysłu słodyczowego nastawionych na to, aby tę siłę umniejszać wykorzystując wbudowane w nas, niewyzbywalne mechanizmy uzależnień

Show thread

Więc zawsze mam bekę jak ludzie mówią "rzucam cukier" i po prostu zamieniają go na miód 🤦

Show thread
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!