Kuba Orlik boosted
RT @fediversepl@twitter.com

Opublikowaliśmy, trochę po czasie, tłumaczenie artykułu o nowej wersji @joinpeertube@twitter.com z blogu @framasoft@twitter.com
https://fediverse.pl/blog/wydano-peertube-v3/

🐦🔗: https://twitter.com/fediversepl/status/1350564033288613893
Kuba Orlik boosted

Delta Chat is probably the most scalable messenger today.
Even if a billion users migrated to our apps, we would be fine and it wouldn't ruin us. Our Operating Costs hardly increase with more users. A pretty unique strategic economical advantage, isn't it?

@dwaltiz aaa, ok, pominąłem wzrokiem słowo "zamiast", juz czaję 😇

Nigdy mnie nie przestanie zachwycać, jak znacznie bardziej szczegółowe jest OpenStreetMap od G**gleMaps. Zwłaszcza do nawigacji pieszej i rowerowej to jest złoto

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Wejście na tę podstronę powoduje, że do Google'a jest wysyłana informacja, że użytkownik odwiedził tę podstronę, wraz z jego sztucznie nadanym mu przez Google identyfikatorem.

Show thread
Kuba Orlik boosted

Ciasteczka śledzące od Google na rządowej stronie, brak powiadomienia o nich. Bardzo nie ładnie! #szczepimysie

Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted
Kuba Orlik boosted

Miło widzieć, że ostatnio pojawia się tu trochę polskojęzycznych osób, mam nadzieję że trend się utrzyma. Od 2017 poświęciłem trochę czasu, aby Mastodon (i parę podobnych projektów) był dostępny w języku polskim i fajnie widzieć, że w Polsce ten projekt może zacząć wreszcie coś znaczyć 🙃
I równie fajnie widzieć zapowiedzi nowych serwerów Mastodona/Friendiki/Hubzilli/PeerTube, czy nawet większych projektów

Kuba Orlik boosted
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!