Show more

Birdsite 

Beka z tego, ze firmy alkoholwe musialy zrobic zwrot o 180 stopni z "no jak to, jest impreza, trzeba chlać" do "chlej sam w domu"

Birdsite 

RT @hfhrpl@twitter.com

Złamanie ręki protestującej podczas policyjnej interwencji Interwencja HFPC

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego musi być zawsze proporcjonalne – inaczej może dojść do naruszenia zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

hfhr.pl/zlamanie-reki-osoby-pr

🐦🔗: twitter.com/hfhrpl/status/1341

Birdsite 

Oceny działań policji, razem z notką demograficzną

Show thread

Birdsite 

I widok dla lat 1999-2020, wraz z notką demograficzną

Show thread

Birdsite 

Wykres z lat 90, kiedy ostatnim razem większość Polaków źle oceniała działania KK

Show thread

Birdsite 

RT @RexChapman@twitter.com

‘QAnon Anonymous’:

a support group for people addicted to insane conspiracy theories, including... wait for it...

🐦🔗: twitter.com/RexChapman/status/

Birdsite 

RT @pandoskiFM@twitter.com

Zdarzało mi się korzystać z Zrzutka, aby zebrać pieniądze na dzieci z niepełnosprawnością. Boli więc, że serwis ten, który pomaga wielu osobom w potrzebie, może też służyć faszyzującym bojówkom typu np. Straż "Narodowa".

Nie bądźmy obojętni. Presja ma sens. RT!

🐦🔗: twitter.com/pandoskiFM/status/

Birdsite 

RT @OstraZielen@twitter.com

1/4 PiS okradł fundacje z 1%. Nie wiemy gdzie podziały się pieniądze ani czy to w ogóle będzie wyjaśnione.

Z początkiem grudnia większość fundacji w Polsce skończyła księgowanie 1%. Dla wielu z nich są to ogromne wpływy, które przeznaczają na pomoc najbardziej potrzebującym.

🐦🔗: twitter.com/OstraZielen/status

Birdsite 

RT @_workchronicles@twitter.com

Prevention is better than Cure. But which one makes a better story?

🐦🔗: twitter.com/_workchronicles/st

Birdsite 

RT @FilipSzarecki@twitter.com

Wierzycie ze ktoś coś takiego nieironicznie wstawił do internetu? W głowie się nie mieści

🐦🔗: twitter.com/FilipSzarecki/stat

Birdsite 

RT @AgaBak@twitter.com

"Jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić".

@elzbietawitek@twitter.com poproszę o pouczenie, kto taki jest szefem Marszałka Sejmu? 🤔

🐦🔗: twitter.com/AgaBak/status/1339

Birdsite 

RT @adamndsmith@twitter.com

Boss makes a dollar
I make a dime
That was a poem
From a simpler time

Boss makes a hundred
We don't make jack
That's why we riot
To seize the means back

🐦🔗: twitter.com/adamndsmith/status

Birdsite 

RT @adamndsmith@twitter.com

wow, i don't think anyone could have predicted that

🐦🔗: twitter.com/adamndsmith/status

Birdsite 

RT @bweglarczyk@twitter.com

Nie, to nie jest fejk, @MakowskiJaro@twitter.com. To po prostu czysto rasistowski wpis na oficjalnym profilu pani minister, można się rozejść.

🐦🔗: twitter.com/bweglarczyk/status

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!