@privacytools The Polish version of the website seems to have issues with https :(

Fryzjer: To jak dzisiaj obcinamy?

Kuba *pokazuje zdjęcie na telefonie*: Tak:

Która z tych kart to ta, w której jestem zalogowany, a która to po prostu strona główna mbanku? Nie dowiem się, póki nie kliknę 🙄

Ten „ficzer” jest tak bardzo pokazaniem 🖕 do użytkowników

Jeżeli kiedyś będziecie przez moment myśleli, że audiofile faktycznie słyszą różnicę i nie trwonią kasy na bezużyteczne gadżety:

soundorg.com/english-electric-

Show thread

Patrzę na laptopa na tym zdjęciu i zastanawiam się, ona właśnie otwiera to łóżko, czy zamyka?

Dlatego pakujemy ją w plastik i sprzedajemy z 100000% marżą

Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

Magiczny, niewidzialny jednorożec na wrotkach, który dzięki wrotkom jest szybszy od śmierci, też w takim razie istnieje

Albicla ruszyła! <screenshot pokazuje ekran mówiący, że Albicla jeszcze nie ruszyła>

Właśnie wysłałem skargę do UODO na stronę zarządzaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Będzie ciekawie.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!