Najnowszy trend UX-owy to brak możliwości wyświetlenia tabelki godzin otwarcia restauracji na przyszłe dni.ogę tylko zobaczyć, że "teraz zamkniete" albo "dzisiaj otwierają o 15". Ale do której są otwarci? O którejnotwierają np. w czwartki? A kogo to obchodzi 🙄

Za każdym razem mnie to szokuje. Co będzie następne? "Majonez Kielecki i Przyjaciele"?

Show thread

Ktoś z Was wie, gdzie można kupić buty szerokie w palcach? Moje stopy mają dosyć ><

Po lewej orzechy z ogrodu, po prawej - ze sklepu. Ktoś wie, dlaczego te po prawej są takie jasne? Są myte, czy co?

Cc @nastusia @chlopmarcin

Kolejny dowód na to, że pokoje hotelowe są projektowane przez reptilian

Oczywiście żeby nie było za łatwo, baza jest podzielona na 4 pliki

Show thread

Jak chcesz mieć parsowalną bazę kodów pocztowych, to musisz kupić ją od Poczty Polskiej. Baza przychodzi na płycie CD, pocztą

Wracać z rozprawy w sprawie wp.pl i dolaczyc sie do marszu @XRPolska, to jest życie

Czy ktos z Was widzial, aby ktos kiedys korzystal z takich bajerów?

Ten pomidor wyrósł na balkonie sam. Nie sadziłem go ani nie siałem

Brat znalazł coś takiego w glebie. Wygląda jak pellet zrobiony z liści? Jest puste w środku. U niego w ogrodzie, więc to raczej nie dzieło człowieka.

cc @nastusia

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!