Interfejsy repertuarów instytucji kultury są często przesadnie przekombinowane i nieczytelne

(komentarze w alt-tekst)

Najnowsze hobby: zgłaszanie sklepów, które mają reklamy produktów nikotynowych przy kasach:

Ale że co? Ficzery przeglądarki są "limited time"? Co to jest, przecena na ziemniaki w biedronce?

Mozilliksieeeeee

Oni na serio mają problem ze zrozumieniem roznicy pomiedzy "nie zaleca się" a "zaleca się nie"?

Mieszanka kwiatów polnych i ogrodowych na balkonie się sprawdza. Zawsze cośtam kwitnie i poprawia humor

Muszę bardziej dokładnie opisywać pomysły, które notuję w środku nocy

Też nie lubicie, jak idziecie do kina i tam jest tylko jedno wrażenie? Wreszcie ktoś o nas pomyślał

Upominek za udział w konferencji. Trucizna z nadzieniem truciznowym i zestaw donrobienia ozdobnej trucizny.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!