Oczywiście żeby nie było za łatwo, baza jest podzielona na 4 pliki

Show thread

Jak chcesz mieć parsowalną bazę kodów pocztowych, to musisz kupić ją od Poczty Polskiej. Baza przychodzi na płycie CD, pocztą

Wracać z rozprawy w sprawie wp.pl i dolaczyc sie do marszu @XRPolska, to jest życie

Czy ktos z Was widzial, aby ktos kiedys korzystal z takich bajerów?

Ten pomidor wyrósł na balkonie sam. Nie sadziłem go ani nie siałem

Brat znalazł coś takiego w glebie. Wygląda jak pellet zrobiony z liści? Jest puste w środku. U niego w ogrodzie, więc to raczej nie dzieło człowieka.

cc @nastusia

Przęglądanie Google Maps be like: "PrzemSkup PPHU", "Kancelaria Adam Słoński i Wspólnicy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" i "Lekarz, u którego leczyłeś sobie rzerzączkę (umów wizytę kontrolną teraz)".

Przeglądanie OpenStreetMap be like:

I quickly created a CleanLinks config that did this automatically, and now I can order rides without an app, right from my laptop. So basically I made it easier for me to give Bolt money. You're welcome, Bolt!

Now, how to make it work on mobile? Fortunately, Firefox Nightly on Android allows you to install any addon, so I added CleanLinks and copied the configuration. And voilà! I can order rides from my phone, without an annoying app!

6/

Show thread

(I'm not going to share the particular details on which request and which query parameter that is)

So, after some changes, this is what I see on the desktop web. I can actually order a ride!

5/

Show thread

Sooo, this got me thinking. Can I trick it into submission and let me order through the web interface? Short answer: yes!

I messed around with the Network Inspector and tried making various changes in the HTTP requests being made to the API by the web interface. After 10 minutes I found out that if you skip a certain query parameter for one of the crucial endpoints, but keep other ones unchanged, the API ignores this artificial geo-block.

4/

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!