Ok, Twitter zmienił mi znowu "Latest" na "Home". Minimum szacunku dla użytkownika to szanowanie jego preferencji. Niedługo znikam z tej platformy, sayonara. Są lepsze miejsca

Met this elegant good boi on a wedding. What a scene stealer!

Schowałem kwiatki z balkonu do mieszkania i.... aż bym chciał je tu zostawić :D

Mieszanka kwiatów polnych świetnie się sprawdza na balkonie :3

TV Trwam zrobiło kompilację najbardziej skandalicznych momentów z sobotniego marszu

Za kazdym razem zastanawiam sie, do czego to w ogole sluzy. Ktoś wie? Można to podnieść do góry, i wtedy nawet fajnie byłoby na tym oprzec nogi, ale pod naciskiem zawsze spada na dół

Ok, czyli wystarczy te modlitwe odmowic z 50 tyś razy i problem czyśca rozwiązany. 30 księży może to zrobić w jakieś pół miesiąca

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!