@tomek @kuba
/me czeka na twittera :) Widzac co sie ostatnio dzieje to bym sie wcale nie zdziwil jakby Elon wypalil

@kuba @tomek To może być bardzo ciekawe spotkanie dwóch podejść: otwartego/opartego o dotacje
i
zamkniętego/opartego o reklamy i giełdę

Napisałem spotkanie, bo nie chciałem użyć "zderzenie" ;)

Kto będzie miał przewagę🤔

@kuba w sensie, ze co?
Bedzie wielka korpoinstancja, ktora bedzie mozna sledzic?

@crusom nie wiem, w jakik zakresie planują się federować

@kuba tumbr, flickr i co następme zaimplementuje activitypup? Facebook? YouTube? Czy coś innego? Wtedy to jak się to mówi "Piekło zamarzło"🤯
A może jeszcze twitter zaimplementuje, zanim upadnie🤣
A i tiktoka tu by jeszcze brakowało🙄
No ale w ostatnich czasach, nic już nie powinno nas zdziwić😃

@8petros @kuba

Vivaldi ma swoją instancję Mastodona, a nie oddzielną platformę. To co się różni, to sposób logowania na konto.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!