Follow

Antyweb oszaleje, gdy dowie się o Internet Archive.

CAŁY INTERNET ZHACKOWANY

@pklebba @kuba ach, czyli antyweb naprawdę kiedyś wspierał rss, ale się z tego wycofali, bo ktoś mógłby zescrapować 😅

@kuba Proponuję założenie strony internetowej "Internet: Terms of Service & Privacy policy", mówiącej o takich oczywistych rzeczach związanych z Internetem jak to, że strony można scrappować, boty były, są i będą, a próby ich blokowania kończą się blokowaniem prawdziwych użytkowników, że istnieją różne przeglądarki (nie tylko Chrome), czy że niezaszyfrowane dane będą rejestrowane i poddawane analizie przez pośredników. Taką stronę możnaby podlinkować takiemu antywebowi.

@kuba Jeżeli chcesz korzystać z Internetu, musisz zaakceptować te warunki (tak naprawdę naturalne prawa z którymi musisz się pogodzić).

@kuba kurde zobaczyłem zanim swój błyskotliwy komentarz rzuciłem. :(

@kuba WYCIEK DANYCH UPUBLICZNIONO INTERNET POWTARZAM WY CIE K!

@kuba Jezu, nie wiem już którzy się bardziej kompromitują, Spidersweb czy Antyweb.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!