Od kilku miesięcy próbuję założyć konto w inPZU. Ich formularz online wymagający pokazania do kamerki dowodu osobistego oraz nagrania filmu jak patrzę się na poruszającą się na ekranie kropkę za każdym razem mnie odrzuca i nie pozwala założyć konta.

Poszedłem do placówki fizycznej. Dowiedziałem się, że możliwość założenia konta jest TYLKO online.

Follow

Mówią mi, że mam na pewno niewyraźny obraz lub złe oświetlenie. A wykonuję wszystko na kamerce 4k z włączonym naszym podcastowym oświetleniem...

Na infolinii mówią mi że SYSTEM DZIAŁA POPRAWNIE, ale nie mają wglądu w konkretne kejsy i nie mogą mi powiedzieć, co poszło nie w moich zgłoszeniach.

Spróbowałem ponownie. Jak się nie uda, to leci skarga do UOKiK

· · Web · 3 · 1 · 2

@kuba Ale... po co? Po co? Jaki to problem rozwiązuje? A co jak ktoś nie ma kamerki?

@kuba jestem ciekaw jakie korzyści daje inpzu, że zdecydowałeś udostępnić dane z dowodu?

@PapaLoco wg mojej wiedzy tylko u nich w Polsce mozna kupic fundusze indeksowe

@kuba to już nie moja branża ;)
Zaintrygował mnie ten dowód. Raz próbowałem z revoult, zaklejając nr. Nie wyszło. Nie polubiliśmy się ;)

@kuba brzmi jak za dobra kamera i oświetlenie. model uczył się na przeciętnych

@mkf fakt, że weryfikacja trwa czasem kilka dni, oraz zapewnienia na infolinii zdają się sugerować, że i tak patrzy na to ostatecznie człowiek

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!