Co jeśli nie Facebook, Instagram i reszta? Fediverse!

Coraz głośniej robi się o problemach związanych z obecnymi, scentralizowanymi, sieciami społecznościowymi. Kto ma ostateczną decyzję o tym, jakie treści mogą się znaleźć na Facebooku? Dlaczego prywatna firma może zamknąć komuś konto na Twitterze? Co ma zrobić twórca, któremu algorytm YouTube'a niesłusznie zdemonetyzował filmik?

internet-czas-dzialac.pl/co-za

#fediverse #fedi #fediwersum #socialmedia

@icd

Uznanie Fedi jako alternatyw dla Twórców, którzy mają jakieś realne korzyści finansowe z monopolistycznych odpowiedników jest mocno życzeniowe

@Mateusz @icd korzyści korzyściami - FB i spółka robią też problemy dla twórców. Jak te korzysci nie przeważają problemów - jest altetnatywa :)

@kuba @icd
No, ale czy to naprawdę alternatywa?
Jeśli wpływowi twórcy przejdą na te rozwiązania i pociągną za sobą ludzi to może za jakiś czas tak będzie, na ten moment jeśli ktoś zarabia np poprzez YT to w zasadzie zmieniając stronę rezygnuje z zysków.

@Mateusz @icd może zacząć od dawania dostępu do peertube'a tylko dla patronów np

@kuba @icd a czy wtedy zmuszałby użytkowników do zakładania konta na jakimś niszowym portalu?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!