Co jeśli nie Facebook, Instagram i reszta? Fediverse!

Coraz głośniej robi się o problemach związanych z obecnymi, scentralizowanymi, sieciami społecznościowymi. Kto ma ostateczną decyzję o tym, jakie treści mogą się znaleźć na Facebooku? Dlaczego prywatna firma może zamknąć komuś konto na Twitterze? Co ma zrobić twórca, któremu algorytm YouTube'a niesłusznie zdemonetyzował filmik?

internet-czas-dzialac.pl/co-za

#fediverse #fedi #fediwersum #socialmedia

Follow

@deBroglie @icd wiedziałem, że jakiś czujny słuchacz nas poprawi :3

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!