Follow

Bez sprawdzania w slowniku ani online: jak rozumiesz słowo "interaktywny"?

Dziękuję za odpowiedzi. Jestem pocieszony, bo znam osoby, które myślą, że "interaktywny" znaczy "elektroniczny" lub "cyfrowy"

@kuba Według mnie, że możesz coś dotknąć, nacisnąć, zrobić i dostaniesz odpowiedź na swoją akcję.

@kuba taki, który będzie na bieżąco reagował na bodźce / podawana informacje

@grzgrz @kuba Wg mnie to kluczowe kryterium: że to "coś" z czym wchodzimy w interkację reaguje w czasie rzeczywistym. Czyli informację zwrotną (aka reakcję) na nasze działanie dostajemy jeszcze w czasie tego działania i możemy je na bieżaco modyfikować.

@kuba

Pozwalający wejść w interakcję, zwykle ma się na myśli silną wyraźną interakcję.
A to zaś znaczy że aktywności które ty podejmujesz, wywołują aktywność w tej rzeczy, stąd przedrostek "inter". Akcje są wymieniane między dwoma obiektami.

@kuba Niekoniecznie, na przykład filmy, muzyka i zdjęcia nie są interaktywne, nawet jeśli są cyfrowe.

@anedroid oczywiscie, to jest bledna interpretacja tego slowa

@kuba jeśli wobec czegoś podejmiesz akcję i będzie reakcja, efekt, zmiana to uważam to za interaktywne

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!