@kuba Oj tak, walka z papierosami i alkoholem to by się przydała. U mnie w mieście to co trzeci zostawia za sobą smród dymu tytoniowego, który wszyscy muszą wdychać, czy im się to podoba czy nie. Obrzydliwe.

@kuba i tu jest podstawowy błąd, bo walczą z aborcją pomiędzy kolejnymi fajkami, czasami będąc pijanymi, a jeśli mają dzieci, to pewnie właśnie jedzą słodycze, które sami im kupili

@kuba em, podatek cukrowy spowodował spadek sprzedaży napojów słodkich. Tak jak nie znoszę pisowskiego rządu, tak tutaj im się udało.

@jjj bardziej miałem na myśli te wszystkie kaje godek i ordoiurisy

@kuba PiS i tak musiał to klepnąć. Nie wiedziałem że to kolejny psikus kai

@jjj nie nie, podatek cukrowy właśnie nie wyszedł od kai. To właśnie wyśmiewam w tym memie, że ona niby tak chroni życie a ją nie wzruszają firmy, które zarabiają na powolnym zabijaniu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!