Dziś w #OkoPress, mój tekst o #Elongate — przejęciu :birdsite: przez oligarchę Muska:
oko.press/musk-twittera-czy-pr

> Problem stworzenia niezależnej przestrzeni debaty publicznej w Internecie jest szerszey niż nasz osobisty wybór tego, gdzie dziś wyrazimy nasze zdanie na ważny dla nas temat. Warto jednak pamiętać, że scentralizowany model grodzonych ogródków nie jest jedynym modelem zarządzania taką przestrzenią.

> Sami operatorzy tychże grodzonych ogródków przyznają, że nie jest to model najlepszy.

#Polska

@rysiek „Jeśli zaś nie podoba nam się moderacja na naszej instancji, możemy przenieść konto gdzie indziej
(…)
Zdecentralizowana siatka wielu niezależnych, ale komunikujących się między sobą społeczności, z różnymi podejściami do moderacji, gdzie możemy sami wybrać, z kim i na jakich warunkach mamy ochotę rozmawiać.”

Kusi mnie, żeby spróbować nieco przetestować tę tezę. Wpadłem tu więc tylko na chwilę, żeby powiedzieć, że moje konto jest na spinster.xyz. Czy masz ochotę ze mną rozmawiać? ;)

@rczajka pewnie, cześć.

Jeśli Twoja instancja nie federuje z mastodon.technology, albo na odwrót, to znając admina tutaj podejrzewam, że jest dobry powód. Wybrałem m.t (przeniosłem się tu z m.s) dlatego, że bardziej odpowiadają mi zasady moderacji tu, niż na m.s. To oznacza, że części fedi nie zobaczę z tego konta — i to jest spoko. To na szczęście moja decyzja.

@rczajka nie widzę Twojej instancji. Jak chcesz, mogę spytać, jaki był powód zdefederowania, Ash dość szybko zwykle odpowiada. Ale wolałbym poczekać na spokojniejszy moment, w tej chwili admini i mody fedi są dość... zarąbani ogarnianiem Nowej Fali.

@rysiek
Zastanawia mnie dlaczego moderacja w tej chwili nastawiona na z góry zdefiniowane osoby do tego, a nie raczej w ten sposób, że jeżeli mi ktoś się nie podoba to po prostu blokuje. To ja mam decydować co ma mieć widoczne, do czego mam mieć dostęp a co ma być wycięte. Oczywiście jest bardziej pracochłonne podeście ale tak to ma się absolutny wpływ co ma docierać a co nie. Od górna moderacja w mojej ocenie może niczym się nie różnić od tej z tw lub fb.
@rczajka

Follow

@bn801 @rysiek @rczajka nadal masz możliwość blokowania. Jedną z zalet moderacji jest to, że możesz znaleźć sobie instancje, która ma takie zasady moderacji, które są bliskie Twoim osobistym i dzięki temu mieć mniej do blokowania.

Jak ktoś np. nie chce pornografii na swoim timeline to może nie tylko moeć mniej do blokowania, ale także oszczędzić sobie niechcianych widoków

@kuba

Mastodon oferuje kilka różnych rodzajów międzyinstancjowego blokowania. Np. można nie ściągać obrazków z pewnej instancji, nie pokazywać postów z tamtej instancji użytkownikom, którzy nie są ich bezpośrednimi adresatami (tu nie jestem pewien dokładnej semantyki), ale też można zupełnie odmawiać komunikacji z instancją. Niestety, zauważalnie często administratorzy instancji wybierają to ostatnie (np. wspomiane mastodon.technology blokuje qoto.org, jako powód podając "Suspended for choosing to federate with fascist instances."). Ta forma blokowania jest czasem potrzebna (różne wersje ataków DoS, albo tworzenie coraz to nowych użytkowników w celu obchodzenia blokad), ale IMO jest bardzo nadużywana.

@bn801 @rysiek @rczajka

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!