Follow

Ech, w punkcie szczepień doszyty arkusz zgód rodo na marketing

@kuba w związku z twoim NIE WYRAŻAM, nie miałeś do czynienia może z wianuszkiem uczonych w piśmie i w mowie "ekspertów" stojących nad twoim świstkiem i zastanawiających się, "czy aby tak można"?
Pytam, bo koleżanka miała miała coś takiego - grupa urzędasów oglądała jej deklarację jak jakieś dziwadło :/

@lukaso666 po moich wnikliwych pytaniach pani potwierdziła mi, że ta zgoda nie jest obowiązkowa. Poprosiła, abym dopisał wielkimi literami "NIE WYRAŻAM", aby, cytuję, "przypadkowo nie wpisała mnie do bazy z automatu"

@kuba wiadomo, "ręka zadrży" i "się przypadkowo wpisze do bazy" - uwielbiam ten kraj 🤦‍♀️

@lukaso666 Nie jej wina, taki system że wszyscy podpisują z automatu, a ona musi to potem masowo wpisywać. Wręcz dobrze o niej świadczy że się stara by na pewno nie wpisać kogoś niechętnego. @kuba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!