Lekka dawka statystyk.

Tylko trzeba brać pod uwagę fakt że nie ma obowiązku w Polsce testowania osób zaszczepionych. Tak że ten .. wsadźcie sobie te szczepionki w dupę. Bo ich skuteczność jest mizerna w szczególności że wirus non stop mutuje.

Follow

@sp6ina wait, ale czy tu wlasnie nie widac, ze wiekszosc zgonow to niezaszczepieni?

@sp6ina Ej, serio @sp6ina, jest coś, czego nie widzę? Bo z wykres zdaje się wskazywać, że szczepionki są całkiem skuteczne

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!