Niewygodny fakt: kupując w sklepie, który ma w ofercie papierosy, wspierasz przemysł nikotynowy

@kuba
Wydaje mi się to za daleko posuniętym wnioskiem. Z gatunku "jeśli mówisz dzień dobry sąsiadowi o poglądach których nie podzielasz, to wspierasz jego poglądy".

@rogatywieszcz no nie wiem. Presja społeczna ma sens, jakby ludzie bojkotowali sklepy sprzedające papierowy to by papierosy było trudniej dostać. A tak są praktycznie wszędzie....

@kuba @rogatywieszcz a czy bojkotujesz też szyfrowane komunikatory bo umożliwiają dealerom sprzedaż narkotyków, terrorystom komunikację, a pedofilom rozpowszechnianie dziecięcej pornografii?

Follow

@grzgrz @rogatywieszcz szyfrowany komunikator jest jak nóż - można zroboć nim coś złego (morderstwo) albo coś dobrego (kanapka)

Papierosy nie mają w moich oczach takiej dualności

@kuba @rogatywieszcz papierosy w nie mają takiej dualności, ale sklep jest jak nóż - możesz kupić w nim coś dobrego (pożywienie) lub coś szkodliwego.

@grzgrz @rogatywieszcz to wciąż nie usprawiedliwia sklepów dla mnie. To tak jakby na obronę mordercy powiedzieć, że kiedyś przeprowadził babcię przez pasy. Nie umniejsza to wagi krzywdy, jaką zrobił

@kuba @rogatywieszcz zrzucanie winy za palenie na sklep jest niesprawiedliwe. Palacz sam dokonuje wyboru, a jakby nie mógł kupić w sklepie to kupiłby od przemytników.

@grzgrz @rogatywieszcz no nie wiem, dla mnie to brzmi jakby ktoś powiedział "Lepiej zabójstwa zlecać w gildii skrytobójców, bo inaczej zrobi się czarny rynek morderstw"

@kuba @rogatywieszcz jakbyś użył "samobójstwo" zamiast "zabójstwo" to twoje porównanie byłoby bardziej trafione

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!