Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

@kuba mam nadzieję, że jest tam też dużo o bezpieczeństwie 🙂
Follow

@senser jest - ale więcej o bezpieczeństwie (i prywatności!) piszę i mówię tutaj: @midline

· · Web · 1 · 0 · 0
@kuba @midline to dobrze, bo kod pisany bez świadomości bezpieczeństwa to koszmar. Z drugiej strony naprawdę fajnie się pracuje z devopsami, którzy ogarniają ten aspekt 🙂
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!