Chciałem kupić oczyszczacz powietrza chińskiej firmy, której nazwa zaczyna się od X, a kończytak po chińsku. Jest akurat promocja, więc do oficjalnego sklepu internetowe i wrzucam do koszyka. Teraz logowanie. Hasło z menadżera nie działa. No to klikam na odzyskiwanie, a tu każą mi przepisać kod z obrazka. Wymyśliłem, że jak tak, to założę konto od nowa. Tam też #CAPTCHA. No to napisałem o moim problemie do obsługi sklepu. Odpowiedzieli bardzo sprawnie, o czym w następnym odcinku.

Odpowiedź nadeszła po niecałych 2 godzinach w takim brzmieniu:

Dzień dobry,
Uprzejme informujemy, że zabezpieczenie Captcha jest niezbędne przy procesie odzyskiwania hasła, jak i zakładania konta ze względów bezpieczeństwa.
Pozdrawiam
Miłosz
Biuro Obsługi Klienta

Uprzejmie poprosiłem o informacje, jakie to są względy bezpieczeństwa i jak zamierzają rozwiązać mój problem. Właśnie minęły 2 godziny i odpowiedzi nie mam. Czekam... Mam wprawę.

Follow

@jaczad ajj, ale niemiły przypał. Wiem, że captche niektóre mają opcje audio, szkoda że nie dali tutaj chociaż takiej opcji

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!