Witamy nowych użytkowników Mastodona, którzy przyszli tu z Wykopu ;) Niech Fediwerse rośnie w siłę! Zapraszamy Was do posłuchania naszego odcinka podcastu o Mastodonie, Fediwersum i wolności słowa online:

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

A jeżeli akurat nie macie tematu na słuchanie, to do poczytania jest m.in. lista naszych ulubionych, szanujących prywatność aplikacji z F-droida - otwartej alternatywy dla Google Play Store:

internet-czas-dzialac.pl/f-dro

@midline Fajnie, już wszystko czytałem i słuchałem. Czekam na kolejne podcasty! 🙂
:gnu: :linux: :fdroid:💪

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!