@jaczad Hej hej, czy jest Ci może znany sposób na wyciągnięcie tekstu z jakiegoś okienka na Linuksie do pliku tekstowego? Tak sobie myślę, skoro screen reader ma dostęp do tego tekstu, to może można napisać aplikację, która by wyciągała to do zwykłej postaci tekstowej? 🤔

Myślę, że się da. Czytnik ekranu korzysta z AT-SPI, a tam jest budowane drzewo dostępności. Trzeba tylko odnaleźć konkretną gałąź i pobrać wartość. Nie wiem, czy to jest trudne, ale spróbować warto.
@kuba

@jaczad Udało mi się znaleźć sposób :D

blog.kuba-orlik.name/kodzi/jak

Tzn jednak nie zadziałało, bo to jedno okienko akurat nie jest dostępne dla screen readera, no ale cóż, spróbować spróbowałem :D

Nic nie zrozumiałem z Twojego postu na blogu. Rozumiem jednak, że to problem Audacity, a nie interfejsu.
@kuba

Follow

@jaczad Post to właściwie tylko kod w Pythonie, którego użyłem, aby wyciągnąć cały tekst dostępny dla screen readera. No i tak, to był problem Audacity, część okienka po prostu nie zgłasza nic do AT-SPI

· · Web · 1 · 0 · 0

To jest dość często spotykany probem dostępności. Niektóre biblioteki graficzne w ogóle nie komunikują się z AT-SPI lub innymi interfejsami, na przykład UIAutomation, MSAA i co tam jeszcze istnieje.
@kuba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!