Opowiadamy o otwartej, sprawdzonej w boju technologii, która pozwala przejąć kontrolę nad tym, jak czytamy wiadomości online

internet-czas-dzialac.pl/odcin

To ja w kwestii #WCAG. To jest dokument oderwany od konkretnej technologii, więc o RSS też w nim nie ma mowy. Natomiast #RSS
to faktycznie wygodna technologia i sporo osób niewidomych z niej korzysta. Pod Win w Outlooku, na MacOS Cappuccino, a na iOS Newsify.
PS. Jak włączyć śledzenie podcastu na Funkwhale?@midline

Wydawało mi się, że FW też się federuje przez activitypub. RSS znalazłem
@kuba @midline

@jaczad @midline Hmm. Coś jest zepsute u nas z ActivityPub. Może czas na aktualizację FunkWhale...

@jaczad @midline Powinna być opcja subskrybowania nas przez @midline, ale coś widzę, że to nie śmiga

No chyba nie:) Klikałem i nawet na chwile się przestawiało, a potem wracało do pierwotnego stanu.
@kuba @midline@101010.pl @midline@podcast.midline.pl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!