Follow

TV Trwam zrobiło kompilację najbardziej skandalicznych momentów z sobotniego marszu

· · Web · 3 · 0 · 0

@kuba bulwersujące w chuj xD
Btw w tle rzeczywiście techniawa

@kuba wait, ale ta dziewczyna nie była roznegliżowana, to w czym problem?

@kuba Czarni mają ból dupy, bo nie było żadnych cipomaryjek itp "gorszących" instalacji. Ale zawsze można wmontować coś poprzednich lat czy innych krajów. TVTrwam i Kurwizja umie to.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!