WikiArbor aka WikiDrzewia

I am now preparing a proof-of-concept installation for communities who want to monitor trees in their area.
The direct need that made me work on it is the situation now common in Poland, where local authorities, together with developers, cut down an enormous number of trees without or clearly against the consent of local communities.
All hints and helping hands/minds welcome.
#trees #protection #community #federated #power
More: lemmy.ml/post/63657

*WikiArbor / Wikidrzewia - Lemmy*
> Lemmy
lemmy.ml friendica.wprzemianie.pl/displ

@petros można wprowadzać drzewa do OSM, to może być dobry start 🤔

@kuba
Jestem ostatnim, który by zabraniał komukolwiek wprowadzać drzewa do OSM. Go ahead.

@petros spoko, wprowadzam od dawna i tak :D

Zastanawiam się jakich funkcjonalności ten projekt potrzebuje, których jeszcze nie ma w OSM?

@kuba
Zgaduje, że jest to ukryte pytanie.
Odpowiadam:
1. OSM nie zapewnia lokalnej (społecznościowej) kontroli nad danymi
2. OSM jest nieodporny na ataki -- wystarczy skuteczny atak na jeden punkt struktury, żeby obezwładnić całość.
3. OSM nie zapewnia komunikacji zwrotnej (monitoringu społecznościowego) ani kanałów komunikacji na poziomie społeczności i między społecznościami.

OSM jest znakomitą platformą do prezentacji danych i mam nadzieję to wykorzystać. Zakładam, że można będzie automatyczne przesyłać dane geolokacyjne (z linkiem zwrotnym) z systemu rozproszonego do OSM. Ale na tym użyteczność OSM się kończy.

@petros 1. jak rozumiesz "społecznościową kontrolę nad danymi"?

2. Na jakie ataki jest podatny OSM i jak chciałbyś zapobiegać podobnym atakom w alternatywnym rozwiązaniu?

3. Możesz podać przykład tego, co masz na myśli przez "monitoring społeczny"? Co do kanałów komunikacji - zgoda. Chociaż to można załatwić kanałem na Matrixie, chociaż to dla wielu może być zniechęcające.

Follow

@petros Trudno też mi nie zwrócić uwagi, że skoro już i tak projekt będzie zbierać dane o drzewach, to mega warto zapisywać je w OSM ;)

Myśle, że OSM może sie tu dobrze sprawdzić chociażby z uwagi na to, że każde drzewo tam wprowadzone ma już swoje id i można je opatrzać dużą ilością metadanych

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!