Follow

10 sposobów jak w Polsce zamówić pizzę z dowozem BEZ sosu czosnkowego [NIESKUTECZNE]

· · Web · 5 · 0 · 3

@kuba W ogóle zamawianie BEZ sosu jest daremne. potem mam całą lodówkę małych pojemniczków z obrzydliwymi sosami nie nadającymi się do niczego. #oliwafront

Nie wiem, ale mi jeszcze nie udało mi się zamówić pizzy by sos czosnkowy był. :/

@kuba Nie wiem jaką pizzę zamawiasz, ale nie nigdy nie mam z tym problemu

@arkadiusz_wieczorek W Vege Pizza nie ma tego problemu w Da Grasso (mają tam opcje wegańskie) już dali nam stertę czterech sosów czosnkowych :P

@kuba a z Da Grasso nie zamawiam, ale polecam z takich zwykłych Frentzza

@kuba
Zamawianie w Polsce pitcy bez czosnkowego to jak w Maku otrzymanie zamówienia bez dodatkowego keczupu. Nie da się. 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!