Follow

Pracownikom służby zdrowia należy się więcej pomników niż JP2

· · Web · 2 · 1 · 1

@kuba
Siur. Ale mam watpliwosc czy zestawianie herosow z appeaserem gwalcicieli dzieci to ok pomysl. Nie no pol zartem pol serio.

Jak by co #jp3gmd

Jan pawel 2 -gloria maryi dziewicy jakby pytal ktos z zewnatrz. A jesli gra wokol gmd nie jasna dam wyjasnienie w komciu ponizej.

@kuba najlepiej nie wkręcać się w pułapkę jakiejkolwiek pomnikowej martyrologii i olać te wszystkie popiersia i bohaterskie bryły.
A Wojtyle za forsowanie zakazu używania antykoncepcji w Afryce w czasie szalejącej epidemii AIDS oraz za krycie pedofilii w KK należy się conajmniej śledztwo + AUTENTYCZNA, udokumentowana biografia i ostracyzm, a nie jakieś pomniki! Miejmy choć trochę przyzwoitości!

@lukaso666 Specjalnie tak napisałem tamtego toota, aby można było spełnić jego postulat poprzez zburzenie wszystkich pomników JP2 i postawienie jednego dla medyków ;)

@kuba, stoję na stanowisku, że pracownikom medycznym należą się konkretne podwyżki (rewaloryzowanej corocznie), poprawienie warunków pracy zlikwidowanie patologii niekończących się dyżurów, a nie pomniki.
666 razy bardziej budujące jest ludzkie "dziękuję" kierowane do tej grupy zawodowej ze strony tych, którym pomagają.
Zburzenie wszystkich pomników JP2 - moje marzenie :) Tyle miejsc publicznych odzyskałoby bezcenne: PRZESTRZEŃ! 😈 :yayblob:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!