#WspolneGranie
Mamy tutaj sporo fanów otwartego oprogramowania. To może warto się skrzyknąć na ogrywanie jakiejś otwartej giereczki? :)

Popykałbym sobie w fajnym towarzystwie w stare dobre Hedgewars (z tego co kojarzę gierka na wolnej licencji mocno inspirowana Wormsami). Znajdą się chętni? :) Screenshot z gry dla atencji i zachęty.

Follow

@robert_wolniak Właśnie ustalamy termin na kolejne planszówy, zapraszam do udzielenia się w ankiecie ;)

forum.sealcode.org/t/lutowe-pl

· · Web · 1 · 0 · 0

@robert_wolniak @kuba jestem ciekawa w jaki sposób gracie? Gry są dostępne w formie aplikacji?

@nomadbynature Planszówki to pewnie na stronach specjalnych (Tajniacy na pewno mają oficjalną stronkę do grania, CAH podobnie - pozostałe są na BoardGameArena).

@nomadbynature Są są, chociaż bardziej wolę Tabletop Simulator na Steamie 🙂 o wiele większy wybór wszystkiego.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!