Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

@kuba Zapisałem się do newslettera, bo ciekawe. Ale trochę Ci też dokuczę - twittery i facebooki są, Mastodona nie widzę :) RSS też nie :) Słaba ta promocja decentralizacji ;)

@JaroslawSadowski promocję decentralizacji już robię w @midline :D A sociale Sealcode'u są tak martwe że myślę żeby wszystkie zdjąć ze strony. Nasza społeczność i biznes jakoś kręcą się pomimo braku aktywności SM

Follow

@JaroslawSadowski A póki nie mamy bloga, to nie robimy RSS-a. Ale zapraszam do subskrybowania naszego wątku "Today I Learned" :)

forum.sealcode.org/t/til-today

· · Web · 1 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!