Ktokolwiek tłumaczy w programach "About" tylko na "O" zamiast "O programie" albo "O $NAZWAPROGRAMU" powienien dostać srogi wpierdol

@dwaltiz aaa, ok, pominąłem wzrokiem słowo "zamiast", juz czaję 😇

@kuba W MIUI jest kilka takich przypadów. Widzialem to tez w kilku FOSS apkach na F-Droidzie.
Na desktopie też się czasem zdarzało, m.in. w Dino i Pamac.
W ogóle to Pamac przez jakiś czas serwował dwie wersje polskie: pl i pl_PL. Właśnie jedna z nich tłumaczyła "About" na "O".
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!